Stukadoorsbedrijf
Roelof Vreekamp

 

Tuindorpweg 38
3951 BG Maarn

 

0343 44 37 07
KvK 30144849

Voor woningen van 2 jaar en ouder geldt nu een 6% BTW tarief.

 

Met ‘woningen’ worden hier onroerende zaken bedoeld die zijn bestemd voor particuliere bewoning. Het gaat om woningen waarin particulieren permanent mogen verblijven. Ook tijdelijk leegstaande woningen vallen hieronder.

 

Als woning zijn onder meer aan te merken:

 

- Woningen in particuliere eigendom
- Huurwoningen van woningbouwcorporaties en dergelijke die door particulieren worden bewoond
- Bejaardentehuizen/aanleunwoningen
- Verpleeg- en verzorgingsinstellingen
- Studentenflats
- Kloosters, voor zover in gebruik voor permanente bewoning
- Tweede woningen, als permanente bewoning daarvan is toegestaan
- Garages, schuren, serres, aan- en uitbouwen, tuinhekken en dergelijke behoren tot een woning als zij op hetzelfde perceel als de woning liggen. Garages die tot hetzelfde gebouwencomplex behoren als de woningen (bijvoorbeeld parkeergarages onder flatgebouwen die door particulieren worden bewoond) worden ook tot de woning gerekend.